TARKOVCSR
SOCIÁLNE:
Zaradené pod: Novinky

Přeběžný seznam změn k patchi 0.11.5

(BEZ WIPU)

Optimalizácie:
Optimalizácia renderovania optiky pri prvom použití
Oprava zamrznutia hry pri prvom prebití
Zasekávanie pri prepínaní medzi obchodníkmi, kartách charaktéru
Zasekávanie spôsobené výbuchmi granátov vedľa skla, a zasekávanie pri rozbíjaní skla
Oprava zaseknutia hry pri prvom zásahu/spôsobenom poškodení
Oprava ďalších problémov spôsobujúcich výrazne zasekávanie
Oprava niektorých drobných chýb ktoré spôsobujú malé zasekávania a pokles FPS
Optimalizácia tieňov (oteplí sa) poznámka prekladateľa: niektoré tiene budú svetlejšie
Optimalizácia rozhrania pri veľkom množstve zobrazovaných objektov
Malá optimalizácia slnečného žiarenia
Vylepšenie fyziky malých objektov
Optimalizácia volumetrického osvetlenia
Optimalizácia lokácií

Vylepšenia AI

Vylepšenie správania AI pri vykláňaní hráčov pomocou ALT+Q/E
Vylepšenie správania AIčiek pri manipulácií s dverami
Vyváženie obtiažnosti AIčiek
Vylepšenie správania AI pri prebíjania zbraní
Opravená chyba AI pri výbere, zmene zbrane
Zmenený režim spawnovania Scavov pri Offline móde „horda“
Upravený nedostatok reakcií AIčiek pri obdržaní zásahu
Pridané nové hlášky pre Scavov (rozmanitejšie nadávky)
Upravené spawnovacie pozície Raiderov na mape Lab
Vylepšený algoritmus pre Scavov akým vyhľadávajú úkryt
Upravená priorita akou scavovia používajú hlášky
Vylepšené správanie scavov keď dostavajú zasahy
AIčko konečne nevidí cez výťahy
AIčko konečne neprepadne podlahou po zabití
Opravená chyba kedy sú Scavovia nezraniteľný zatiaľ čo sa liečia
AIčka nebudú útočiť ak zabijete playerscava ak on na vás zaútočí prvý. Môže to za určitých okolností vyvolať i vojnu medzi AIčkami samotnými

Opravy

Opravená chyba kedy vyhadzované objekty môžu prepadnúť podlahou
Opravená chyba de-synchronizácie nabíjania nábojov ktorý môže viesť k tomu že náboj spôsobí 0 poškodenie Scavovi
Opravená chyba kedy prebehne animácia liečenia bez efektu
Opravená chyba kedy hráč ktorý sa po odpojení znova pripojí do hry a môže hádzať nekonečné množstvo granátov
Opravená chyba kedy sa pri rôznych gestách prehráva rovnaká animácia
Opravená chyba kedy Scavovia môžu prebiehať cez dvere
Opravená chyba kedy sa Scavovia môžu spawnovať s konfliktnými prvkami výbavy
Opravená chyba kedy prilba ostane v nepoškodenom stave po zabití hráča do hlavy
Opravená chyba ktorý dovoľuje duplikovať chladné zbrane cez poistenie
Opravená chyba kedy sú swpanutý Scavovia neviditeľný
Opravená chyba ktorá dovoľuje značkovacím projektilom prechádzať nepriestrelnými objektmi
Opravená chyba kedy po zásahu do hlavy nedochádza k efektu otrasenia
Opravená chyba s vybíjaním zásobníku do SKS
Upravený pohyb mieridiel spôsobený sklopeným štítom na helme
Redukovaný postprocesový efekt na skle helmy po zásahu, pohľad je čistejší a lepší
Opravená chyba s nekonečným zvukom ak zabijete hráča počas lootenia
Opravená chyba s filtrom zbraní u obchodníka
Opravená chyba znemožňujúci resetovať hranicu vyhľadávania cien pri vyskakovacom filtri pri zmene meny na Blšom trhu
Opravená chyba ktorý nedovoľovala zobrať zbraň zo zabitého Scava
Opravená chyba odtláčania hráča druhým
Opravená chyba kedy bolo možné behať na zlomených alebo čiernych nohách krátkym behom bez poškodenia
Opravené nastavovanie optiky Pilad P1X
Opravená chyba ktorý zabraňovala prepnutie na hlas USEC2
Opravený zlý zobrazovaný čas pri niektorých exktraktoch
Opravená chyba kedy bolo možné zakúpiť predmety i keď hráč nemal dostatočné predmety na výmenu
Opravené problémy s penetráciou pletivových plotov a skla na rôznych lokáciach
Opravená chyba kedy niekoľko hráčov vykonávalo akcie s dverami
Opravená chyba ktorá nastávala ak iný hráči otváral bednu (kontajner, tašku)
Rôzne opravy logiky Questov
Opravené prelínanie sa užívateľských rozhraní
Opravené nekorektné zobrazovanie kategorií zobrazujúce sa v zozname prianí na Blšom trhu
Opravená chyba ktorý dovoľoval prejsť cez sochy v Labe
Opravená chyba ktorá zle prepočítavala cenu objektu po oprave
Opravené zobrazovanie textov úloh v raide
Upravený čas aktívnych vylepšení pri použití stimulantov
Odstránená Chyba 228 pri prehľadávaní predmetov v kontajneri na Blšom trhu
Odstránené preskakovanie obrazovky pri prehľadávaní predmetov na Blšom trhu
Opravených niekoľko príčin, ktoré viedli k de-syncu medzi klientom a serverom
Opravených niekoľko chýb ktoré viedli k pádom hry
Odstránenie niekoľko chýb v lokáciach
Úprava LOD na niekoľkých lokáciach spôsobujúca nevykresľovanie objektov
Opravenie niekoľkých problematických spawnov objektov
Niekoľko drobných opráv užívateľského rozhrania

Pridané:
Nové spawny PMC na Labe
Možnosť mazať správy v súkromných správach
Pridané nové ikonky pre chýbajúce položky v kontextovom menu

Zmeny:
Pridaná možnosť zrušiť ponuku predtým než sa umiestni na Blšom trhu
Posunuté vyskakovacie menu keď hráč mieri (už neblokuje mieridlá)
Zvuk dažďa je tichší
Upravené poškodenie hlavy ak má hráč helmu s rôznymi modifikáciami
Znížené poškodenie pri dehydratácií a hladovaní
„Antique axe“ je už po možné použiť ako chladnú zbraň
Upravené zarovnanie pevných mieridiel
Upravené zobrazovanie gest pri držaní granátu v ruke
Beh s granátom je už zobrazovaný korektne
Upravené a vylepšené animácie s manipulácie s zadymovacím granátom
Upravená viditeľnosť EOTech optických mieridiel
Pravá iterácia zlepšenia prenosu zvuku medzi poschodiami budov
Upravené zobrazovanie užívateľských značiek na kontajneroch
Pridaná možnosť pridať úživateľskú značku i na kontajner pre pištole
Pridaná možnosť zväčšiť inspect okno
Pridané načítavanie okien portrétov obchodníkov
Znížená presnosť streľby pri streľby od boku
Oprava vykresľovania rozhrania monitorov 4:3
Nemožno už vymieňať na Blšom trhu objekt za druhý rovnaký (okrem predmetov s HP a výdržou)
Úprava systému výdrže
Zvuk dokončenia raidu bol presunutý z raidu do zvukov menu
Zvýšená vzdialenosť na ktorú je možné spozorovať pásku na ruke
Zmeny zamerané na lokácie a znížená možnosť neskorého spawnu
Ďalšie drobnosti

za překlad děkujeme Peter Mačička aka @Snork_Svk

0

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
*
Password generation